Back to the top

Sai Baba Aarti

[wvc_playlist id=”2109″]

Aarati Sai Baba Saukya datara jeeva Charana rajataali
Dyava dasam visava bhaktam visava Aarati Sai Baba

Jaaluni aananga swaswa rooopi rahe danga Moo mooksha jana dani
Nija dolaa ranga dolaa sri ranga Aarati Sai Baba

Jaya mani jaisa bhava taya taisa anubhava daavisi daya ghana
Aisi tuji he mava tuji hi mava Aarti Sai Baba

Tumache nama dyata , hari samskruti vyada agaada tavakarani
Maarga davisi anaada davisi anaada Aarti Sai Baba

Kaliyugi avataara saguna para brahma sachara avateerna jalase
Swami dattaa digambara dattaa digumbara Aarti Sai Baba

Ata divasa guru vaari bhakta kariti vaari prabhu pada pahavaya
Bhava baya nivaari bayaa nivaari Aarti Sai Baba

Maja nija dravya teva tava charana raja seva
Maagave hechi aata tuma devaadi deva devadi deva Aarti Sai Baba

Ichita dina chaataka nirmala toya nija sooka
pajave madhavaya sambala apooli baaka apooli baaka Aarti Sai Baba

Saukya dataara jeeva charana rajatali
Dyava dassam visava bhaktam visaava Aarti Sai Baba

© All Rights Reserved www.poojapaath.co.in